ALBA IULIA SMART CITY COMUNITATEA ORGANIZAȚIILOR CARE ÎNVAȚĂ

Proiectul are drept scop dezvoltarea fundamentelor științifice, metodelor și mijloacelor necesare pentru valorificarea potențialului inovator al mecatronicii  în demersurile pentru  consolidarea pilonilor platformei  Alba Iulia Smart City. Acești piloni sunt definiți astfel:-Guvernare inteligentă; Tehnologii inteligente și Oameni inteligenți. Un Smart City este un oraș al învățării, al cunoașterii, al creației și inovării. Oamenii inteligenți sunt și rezultatul educației  inteligente. Orașul învață prin cetățenii săi care, sunt integrați în organizații  care învață (familie, școli, universități ,firme etc.)  Efortul principal în realizarea proiectului va fi orientat  către consolidarea pilonului :”Oameni inteligenți “, prin  pregătirea cadrului  pentru  evoluția  treptată a școlilor și grădinițelor din subordinea Primăriei  Alba Iulia/din județ,  către statutul de “Organizații care învață”. Conceptul “Organizații care învață”,  lansat și dezvoltat în 1990 de către  prof.Peter Senge de la Institutul de Tehnologie Massachusetts, poate fi de interes deopotrivă la nivel academic și la nivelul firmelor. Demersurile în acest sens sunt esențiale pentru  dezvoltarea  unei stări de spirit la nivel de comunitate, care, să  stimuleze  activarea resurselor necesare susținerii efortului pentru consolidarea in ansamblu a celor trei piloni ai unui  Smart City. Proiectul este rezultatul efortului în cercetare susținut pe parcursul a mai bine de un sfert de veac, de către specialiștii  Departamentului de Mecatronică al Universității  Tehnice din Cluj-Napoca,într-un parteneriat național ce include universitățile în care ființează specializarea de mecatronică (11 universități), pentru  dezvoltarea și promovarea  tehnologiilor educaționale inteligente, centrate pe competență, în  învățământul  din Romania. În societatea cunoașterii, mecatronica este mediu pentru educație inteligentă și invățare organizațională.

full

 

RASPUNSALBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *