PLATFORMA NATIONALA DE MECATRONICA – SCOALA ARDELEANA REDIVIVA

Școala Ardeleană , expresie a iluminismului românesc, din Transilvania în primul rând , reprezintă un curent cultural care a germinat la Blaj în secolul al XVIII-lea, în cadrul căruia istorici și filologii iluminiștii au urmărit să demonstreze originea romană a poporului român, latinitatea limbii române și continuitatea românilor din stânga Dunării.

După autoexilarea forțată la Roma a Episcopului Inocenţiu Micu-Klein, la Blaj ia ființă “Instituția Călugărilor Dascăli” Acest grup de cărturari se constituie în precursorii Școlii Ardelene.

Ca rezultat al activității lor, la data de 11 octombrie 1754, la Blaj se vor deschide primele scoli sistematice cu limba de predare română: școala de obște, școala latinească și școala de preoție. Acesta reprezintă un moment cheie în parcursul Școlii Ardelene. Episcopul Petru Pavel Aron a înființat o tipografie, precum și o bibliotecă, Blajul devenind astfel un important centru de cultură românească. Astfel, 11 octombrie a devenit  Ziua Scolii Ardelene.  Manifestarea are caracter național din 2014, după ce Parlamentul României a adoptat un proiect de lege in acest sens. Este o sărbătoare publică, dedicată omagierii rolului fundamental al ideilor culturale si politice promovate de mișcarea cunoscută sub numele de Școala  Ardeleana. Școala Ardeleana a contribuit nu numai la emanciparea spirituală si politică a romanilor transilvăneni, ci si a celor de peste munți. Deviza Scolii Ardelene a fost:   Virtus Romana Rediviva, care indemna la renașterea vechilor virtuți ostășești, in lupta pentru drepturi naționale, pentru limba și credința străbună, pentru unirea tuturor romanilor într-o singura țară.

In contextul tehnologic, economic, social, politic etc. actual, Platforma Naționala de Mecatronică este   “Școala Ardeleana Rediviva”.

Urmărind evoluția in dezvoltarea mecatronicii in Romania, putem remarca analogia cu evoluția in dezvoltarea Scolii Ardelene. Deviza Platformei Naționale de Mecatronică este: ”Totul pentru copiii noștri: Prin educație și cultură către Marea Unire Spirituală”.

Scan09.10.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *