ROMANIA SMART-ȚARA COMUNITĂȚILOR CARE ÎNVAȚĂ

Proiectul are drept scop valorificarea potențialului tehnico-științific al Platformei Naționale de Mecatronică (PNM), pentru dezvoltarea Platformei Naționale pentru Educație Smart și Învățare Organizațională (PNESIO). PNM este rezultatul efortului în cercetare, susținut de peste un sfert de veac (1990-prezent), de către specialiștii Departamentului de Mecatronică al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, intr-un parteneriat academic ce a reunit specialiștii Departamentelor de Mecatronică din cele 11 universități în care ființșează specializarea. Efortul în cercetare a vizat dezvoltarea tehnologiilor educaționale inteligentre și promovarea conceptului de învățare organizațională în învățământul din Romania.Pe acest fundament se va dezvolta Romania Smart (“ Romania Deșteaptă/Inteligentă”).În societatea cunoașterii mecatronica este mediu pentru educație smart și învățare organizațională.

Comunitățile inteligente sunt rezultatul  învățării, al cunoașterii, al creației și inovării. Oamenii inteligenți  sunt rezultatul educației inteligente. Comunitățile învață prin cetățenii lor care, sunt integrați în organizații  care învață (familie, școli, universități, firme etc.). Conceptul “Organizații care învață”, poate fi de interes deopotrivă la nivel academic și la nivelul firmelor.Experiența mondială confirmă acest lucru.  Demersurile în acest sens sunt esențiale pentru crearea și dezvoltarea unei stări de spirit care, să stimuleze activarea resurselor necesare susținerii efortului pentru consolidarea in ansamblu a  pilonilor specifici Comunităților Smart. În același timp, demersurile sunt premise pentru deschideri către Marea Unire Spirituală. Prin înfăptuirea Marii Uniri s-a atins idealul național. În contextul  tehnologic actual, învățămîntul este un obiectiv fundamental spre care trebuie  direcționat efortul întregii națiuni.

Scan-Maties-V-compressed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *