Smart Education Cluj-Napoca

Site-ul este lansat de către Centrul Coordonator al Platformei Naționale de Mecatronică (PNM), din cadrul Universitătii Tehnice din Cluj-Napoca, în contextul pregătirilor pentru dezvoltarea proiectului: Cluj-Napoca Smart City.” Comunitatea Organizațiilor care Învață „

Conceptul de „Organizație care învață”, a fost lansat și dezvoltat încă din anul  1990 de către Prof.Peter Senge de la Institutul de Tehnologie Massachusetts (MIT). Prof. P.Senge definește cele cinci discipline  care stau la baza  construirii organizațiilor care învață astfel: Gândirea sistemică, Măiestria personală, Modelele mentale, Construirea unei viziuni comune privind organizația (școala) și  Învățarea în echipă.  Disciplina este înțeleasă ca un ansamblu  de teorii și tehnici care trebuie să fie studiate și însușite pentru a putea fi puse în practică. În cadrul MIT s-a înființat în 1991 Centrul pentru Invățare Organizațională care, in aprilie 1997 a devenit: Societatea pentru Învățare Organizațională (SoL).

Proiectul este rezultatul efortului în cercetare pentru  dezvoltarea și promovarea tehnologiilor educaționale inteligente în  învățământul  din Romania, în acord cu  evoluția în dezvoltarea tehnologică și cu cerințele societății bazate pe cunoaștere. Acest efort este  susținut pe parcursul a mai bine de un sfert de veac (începând din 1990),  de către specialiștii  Departamentului de Mecatronică al Universității  Tehnice din Cluj-Napoca ( coordonator), într-un parteneriat național care reunește toate universitățile din țară în care ființează specializarea de mecatronică (11 universități). A  fost evaluată experiența mondială în domeniul tehnologiei și educației mecatronice precum și situația la nivel național.

 

Proiectul are drept scop dezvoltarea fundamentelor științifice, metodelor și mijloacelor necesare pentru valorificarea potențialului inovator al mecatronicii  în demersurile pentru  consolidarea pilonilor platformei  Cluj-Napoca  Smart City. Acești piloni sunt definiți astfel:-Guvernare inteligentă (Management inteligent);Tehnologii inteligente și Oameni inteligenți (Intelligent people). Un Smart City este un oraș al învățării, al cunoașterii, al creației și inovării. Oamenii inteligenți sunt și rezultatul educației  inteligente. Orașul învață prin cetățenii săi care, sunt integrați în organizații  care învață (familie, școli, universități firme etc.)  Efortul principal în realizarea proiectului va fi orientat  către consolidarearea pilonului ”Oameni inteligenți “, prin  pregătirea cadrului  pentru  evoluția  treptată a școlilor și grădinițelor din subordinea Primăriei  Cluj-Napoca  către statutul de “Organizații care învață” precum și prin dezvoltarea unui parteneriat mai larg, incluzînd mediul academic și  firmele din perimetrul municipiului și nu numai, care, pot contribui esențial la consolidarea  celor trei piloni ai unui Smart City. Conceptul “Organizații care învață”, poate fi de interes deopotrivă la nivel academic și la nivelul firmelor.Experiența mondială confirmă acest lucru.  Demersurile în acest sens sunt esențiale pentru crearea și dezvoltarea  unei stări de spirit la nivel de comunitate care, să  stimuleze  activarea resurselor necesare susținerii efortului pentru consolidarea in ansamblu a celor trei piloni ai unui  Smart City. Comunitățile durabile au nevoie de școli viabile pentru toți copiii și de oportunități de învățare pentru toți adulții din interiorul lor. Școlile care învață nu reprezintă un loc distinct și aparte ci mai curând un sistem viu de învățare-unul dedicat ideii conform căreia toți cei implicați, în mod individual sau împreună, îsi vor consolida și își vor lărgi,  domeniul cunoașterii și al abilităților.

PNM este una dintre finalitățile importante ale proiectului POSDRU-FLEXFORM:Program de formare profesională flexibilă pe platforme mecatronice (www.flexform.ro), coordonat de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Platforma Națională de Mecatronică  este concepută ca un mecanism  național, care, să activeze resursele materiale si umane în plan local, regional , național și, să asigure abordarea sistemică, în viziune integratoare (holistică ) a problemelor complexe privind educația inteligentă și învățarea organizațională , în acord cu exigențele societății bazate pe cunoaștere. La nivelul UE ființează din anul 2005 o astfel de structură  ( www.eucis-lll.eu)

Cuvântul mecatronică, brevetat de către Concernul Yaskawa Electric din Japonia  la  începutul deceniului opt al sec. trecut,  a fost utilizat pentru a descrie fuziunea tehnologică a trei mari domenii inginerești: inginerie mecanică – inginerie electrică, electronică,telecomunicații – teoria controlului și tehnologia informației. Mecatronica s-a născut ca  tehnologie și, a devenit foarte repede filosofie (filosofia integrării), știința mașinilor inteligente, respectiv, mediu pentru educație inteligentă și învățare organizațională, în societatea bazată pe cunoaștere. Dezvoltarea tehnologică  în secolul XXI  are la bază triada: Mecatronică avansată (coloana vertebrală)-Sistemele ciber –fizice(CPS)  și Internetul lucrurilor (IoT).

Mecatronica avansată reprezintă suportul tehnico-științific al celor cinci discipline care stau la baza demersurilor pe care școlile  le fac pentru a dobândi statutul de  “organizații care învață”.    Proiectul reprezintă o premieră absolută la nivel național și internațional  și prin faptul că abordărilor conceptuale specifice celor cinci discipline le sunt asociate experimente. Platformele mecatronice (echipamente,aparatură, software etc.) reprezintă infractructura de bază a mediilor pentru educație inteligentă și invățare organizațională. Imaginile accesibile la adresa:www.cnette.utcluj.ro  sunt relevante în acest sens. Alte detalii relevante pentru această temă se pot afla pe site-urile cu tematică precum :Advanced mechatronics for kids  sau  Superb Sites on Mechatronics & Robotics Engineering.

Dezvoltarea  proiectului  va  aduce și un plus de strălucire Municipiului Cluj-Napoca în calitate de gazdă a Conferinței Internaționale ATLAS-2018 (www.atlas-conference.org). Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este partener și coorganizator al conferinței.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *